Flocking (FLOCK)

Technologie FLOCK byla v minulosti používána především pro své estetické a dekorativní vlastnosti. Ale doba a technologie se změnily a dnes se používá i pro své užitné vlastnosti.

Hlavním důvodem jsou praktické vlastnosti, pro které je flock neustále vyvíjenou technologií. Mezi nejvýznamnější funkce patří:

  • tepelná izolace, ochrana proti popálení od zahřátých kovových částí.
  • zvuková izolace, mechanický hluk, zabraňuje vrzání a vibracím.
  • odolnost proti smáčení, zabraňuje tvorbě kondenzované vody.
  • odolnost proti oděru a poškrábání
  • protiskluzové a protismykové vlastnosti
  • antistatický povrch, odolnost proti prachu a kouři

Samozřejmostí je vysoká barevná stálost, odolnost proti povětrnostním vlivům, odolnost proti plameni a zdravotní nezávadnost.

Jak a čím se stádo používá?

Flockování se provádí elektrostaticky, kdy jeden pól tvoří flockovací zařízení a druhý pól je flockovaný předmět, který je zpravidla uzemněn. Předmět pokrytý vločkou musí být pokryt lepidlem, do kterého bude vločka ukotvena. Po vytvrzení lepidla získáte sametový povrch.

Stádo se používá se zařízeními, která lze rozdělit na:

  • Manuální
  • Poloautomatické
  • plně automatický

Volba závisí především na požadované výrobní kapacitě.

Price offer