Projekt “Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti MAJK s.r.o.”

Príjmateľ:
MAJK s.r.o., Heľpa 1108, 976 68 Heľpa

Miesto realizácie:
Heľpa

Opis projektu:
Hlavný cieľ projektu je Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MAJK s.r.o., prostredníctvom implementácie prvkov Industry 4.0 do výrobného procesu. Predmetom je obstaranie novej automatizovanej linky na vytlačovanie gumy s doplneným vstrekolisom pre výrobu členitých ukončení mikroporéznych profilov a výrobkov z gumy. Zavedením linky do prevádzky dôjde k dosiahnutiu automatizácie a digitalizácie výrobného procesu pre sledovanie kvality a stavu výroby a pre optimalizáciau výrobných procesov.

Nenávratný finančný príspevok: max. do výšky 436 823,5 EUR

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: