Projekt "Automatyzacja procesu produkcyjnego w MAJK s.r.o."

Odbiorca:
MAJK sro, Heľpa 1108, 976 68 Heľpa

Miejsce realizacji:
Heľpa

Opis Projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy MAJK sro, poprzez wdrożenie elementów Przemysłu 4.0 do procesu produkcyjnego. Przedmiotem jest zakup nowej zautomatyzowanej linii do wytłaczania gumy z uzupełnioną wtryskarką do produkcji końcówek przegubowych profili mikroporowatych i wyrobów gumowych. Dzięki uruchomieniu linii osiągnięta zostanie automatyzacja i digitalizacja procesu produkcyjnego w celu monitorowania jakości i stanu produkcji oraz optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bezzwrotny wkład finansowy: max. do 436 823,5 EUR

Informacje na temat Zintegrowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura 2014 – 2020 można znaleźć na stronie www.opii.gov.sk

Ciało pośrednie: