Materiały

Produkujemy wyroby gumowe i profile według Państwa rysunków z form wykonanych specjalnie dla Państwa z następujących elastomerów:

ACM – poliakrylan

ACM poliakrylan doskonała odporność na gorący olej, suchy żar, dobra odporność na starzenie, ozon i warunki atmosferyczne, nadaje się do części o specjalnych wymaganiach dla odporności na oleje i wysokie temperatury na przykład w samochodach, silnikach i do produkcji przyrządów

Więcej informacji "

CO / ECO: epichlorohydryna

CO / ECO epichlorohydryna bardzo dobra odporność na pęcznienie w styku z olejami mineralnymi i materiałami pędnymi, duża odporność cieplna, najlepsza odporność na ozon najmniejsza przepuszczalność gazów i materiałów pędnych, dobre właściwości przeciwpożarowe, dobra elastyczność w niskich temperaturach zastosowanie w samochodach

Więcej informacji "

EPDM – kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy

EPDM kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy odporne na warunki atmosferyczne, ozon i promieniowanie ultrafioletowe, dobra odporność chemiczna na większość ługów, kwasów, wodę, środki do prania i mycia nie nadaje się do benzyny i olejów oraz tłuszczu na bazie mineralnej

Więcej informacji "

FKM-FDM: kauczuk fluorowy

FKM-FDM kauczuk fluorowy użyteczny zakres temperatur od -20 ° C aż do + 310 ° C, odznacza się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi również przy wysokich temperaturach, doskonałą odpornością na ozon, tlen, ciepło, oleje, wiele rozpuszczalników, materiałów pędnych, chemikaliów nie jest odporny na zasady, mała nasiąkliwość i bardzo dobre elektryczne własności izolacyjne

Więcej informacji "

FMQ

zakres temperatury od -60 ° D aż do + 220 ° C, nie nadaje się do par, doskonała odporność na starzenie, ozon, materiały pędne, rozpuszczalniki, chemikalia, oleje mineralne i tłuszcze, podstawowe wykorzystanie: lotnictwo i kosmonautyka, samochody

Więcej informacji "

HNBR kauczuk nitrylowy uwodniony

HNBR kauczuk nitrylowy uwodniony doskonałe właściwości mechaniczne, dobra odporność na odrywanie na gorąco dla nadtlenkowo usieciowanego wulkanizatu bardzo dobra sprężystość, dobre zachowanie w niskich temperaturach, dobra odporność na ścieranie, dobra do doskonałej różnica deformacji ciśnieniowej, doskonała odporność na starzenie (ozon, gorące powietrze), dobra do doskonałej odporność na większość olejów technicznych również w obecności agresywnych mediów, jak na przykład siarkowodoru i amin

Więcej informacji "

IIR – kauczuk butylowy

Kauczuk butylowy: doskonała odporność na tlen, ozon, starzenie, wysokie temperatury, parę wodną, działanie chemiczne, niska przepuszczalność gazów, bardzo mała elastyczność, a zatem dobre tłumienie nie jest odporne na oleje i tłuszcze mineralne.

Więcej informacji "

NR – kauczuk naturalny

kauczuk naturalny produkt naturalny, odznacza się najwyższą sprężystością wytrzymałością na rozciąganie i doskonałymi właściwościami mechanicznymi nie nadaje się do benzyny, benzolu, oleju, tłuszczu, wysokiej temperatury i ozonu

Więcej informacji "

PCV (zmiękczone)

Polichlorek winylu syntetyczna substancja termoplastyczna doskonałe właściwości izolacyjne doskonała odporność chemiczna mała przepuszczalność dla gazów i par dobra odporność na warunki atmosferyczne doskonałe właściwości mechaniczne

Więcej informacji "

PCV-U (bez zmiękczenia)

Polichlorek winylu syntetyczna substancja termoplastyczna doskonałe właściwości izolacyjne doskonała odporność chemiczna mała przepuszczalność dla gazów i par dobra odporność na warunki atmosferyczne doskonałe właściwości mechaniczne

Więcej informacji "

SBR – kauczuk butadienowo-styrenowy

SBR kauczuk butadienowo-styrenowy ma dobre właściwości mechaniczne, dużą odporność na tworzenie pęknięć przy zginaniu i starzenie na powietrzu odporny na alkohol, acetol, glikol i ługi nie jest odporny na benzynę, benzol, oleje mineralne i tłuszcze

Więcej informacji "

TPE

Termoplasty (SBS, SEBS) odporne na warunki atmosferyczne, ozon i promieniowanie ultrafioletowe dobra odporność chemiczna dobra odporność na wodę, środki do prania i mycia Doskonała odporność na zmęczenie przy zginaniu Dobre właściwości elektryczne Dobra odporność na rozrywanie i ścieranie możliwość recyklingu Doskonała odporność na chemikalia i warunki atmosferyczne mała ściśliwość Duża elastyczność nie nadają się do benzyny i olejów oraz tłuszczu na bazie mineralnej

Więcej informacji "

VMQ – MVQ: guma silikonowa

VMQ-MVQ kauczuk silikonowy użyteczny zakres temperatur od -60 ° C aż do + 240 ° C, nie nadaje się do par, bardzo dobra odporność na starzenie, ozon, wodę i oleje mineralne, dobre właściwości elektryczne, fizjologicznie bez zastrzeżeń, bez smaku i bez zapachu

Więcej informacji "

Wulkanizaty termoplastyczne (TPV)

Wulkanizaty termoplastyczne (TPV) odporne na warunki atmosferyczne, ozon i promieniowanie ultrafioletowe dobra odporność chemiczna dobra odporność na wodę, środki do prania i mycia Doskonała odporność na zmęczenie przy zginaniu Dobre właściwości elektryczne Dobra odporność na rozrywanie i ścieranie możliwość recyklingu nie nadają się do benzyny i olejów oraz tłuszczu na bazie mineralnej wysoki poziom parametrów podczas całej żywotności części nie nadają się do benzyny i olejów oraz tłuszczu na bazie mineralnej

Więcej informacji "