Warunki reklamacji

Warunki reklamacji

Zawartość strony

1. Warunki wstępne

 • Niniejsze warunki gwarancji i reklamacji regulują stosunki pomiędzy firmą MAJK sro (sprzedającym) a kupującym oraz uzupełniają Umowę kupna i Ogólne Warunki Handlowe
 • Stosunki między sprzedającym a kupującym w przypadku reklamacji reguluje Kodeks Handlowy zgodnie z §422 do 442. Czas reklamacji określony jest w §436 pkt 2 oraz § 437 pkt 1-5.
 • Kupujący akceptuje warunki gwarancji i reklamacji odbierając towar od sprzedawcy.

Paczki do postępowania reklamacyjnego muszą być wyraźnie oznaczone „RMA” lub „PROCEDURA REKLAMACYJNA”. Jeśli paczka jest przeznaczona dla konkretnej osoby, należy również podać imię i nazwisko (handlowiec, magazyn, RMA, księgowy…).

2. Kontrola towaru przy odbiorze

 • W przypadku odbioru osobistego należy niezwłocznie zgłosić niekompletność i uszkodzenie towaru. Dodatkowe roszczenia dotyczące ilości lub rodzaju towaru będą przyjmowane pod warunkiem.
 • W przypadku wysłania towaru firmą transportową kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przy odbiorze przesyłki. Jeżeli kupujący stwierdzi uszkodzenie mechaniczne lub niekompletność towaru, konieczne jest spisanie protokołu szkody z obecnym kierowcą transportu. Następnie należy skontaktować się z odpowiedzialnymi pracownikami firmy transportowej i MAJK Sp. z o.o, to znaczy kierownik produkcji i sprzedaży
 • Reklamacje dotyczące towaru w nieuszkodzonym opakowaniu oraz reklamacje z tytułu oczywistych wad (zarysowania, pęknięcia, pęknięcia…) przyjmujemy w ciągu 48 godzin od otrzymania towaru. Po tym okresie nie zostaną rozpoznane.

3. Wysyłka i odbiór wadliwego towaru

 • Kupujący jest zobowiązany do wysłania towaru w takim opakowaniu, aby podczas transportu nie doszło do uszkodzeń mechanicznych. W przypadku uszkodzenia podczas transportu do RMA, wadliwy towar nie będzie podlegał naprawie gwarancyjnej.
 • Kupujący jest zobowiązany do załączenia odpowiedniego listu przewozowego oraz dokładnego opisu wady.
 • Firma MAJK sro nie przyjmuje przesyłek ekspresowych.
 • Paczki RMA przeznaczone dla działu reklamacji muszą być wyraźnie oznaczone jako „RMA” lub „DZIAŁ REKLAMACJI”. Jeśli paczka jest przeznaczona dla konkretnej osoby, należy również podać imię i nazwisko (handlowiec, magazyn, RMA, księgowy…).

4. Towar nie podlegający naprawie gwarancyjnej - wymiana

Towar nie podlega naprawie gwarancyjnej ani wymianie, jeżeli został uszkodzony w następujący sposób:

 • Mechanicznie (np. Przez siłowe odwiązanie lub otwarcie), nieprofesjonalna interwencja
 • Klęska żywiołowa
 • Urządzenie nie działało zgodnie ze standardowymi warunkami pracy
 • Uszkodzona naklejka gwarancyjna, usunięta plomba
 • MAJK sro nie odpowiada za szkody spowodowane awarią sprzętu
 • MAJK sro nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, jeżeli jego montaż nie został przeprowadzony prawidłowo i przez upoważnioną osobę.

5. Rozwiązywanie problemów

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wymiany produktu nie nadającego się do naprawy na identyczny, nowy lub produkt, którego parametry techniczne w pełni zastąpią produkt nienadający się do naprawy.
 • W przypadku wymiany gwarancja nie zostaje przedłużona, ale oryginalna trwa dalej. Gwarancja zostaje przedłużona tylko o czas, w którym towar znajdował się w dziale reklamacji.
 • W przypadku, gdy kupujący zażąda reklamacji za uszkodzony produkt (punkt 4), nie jest to roszczenie gwarancyjne, ale „roszczenie warunkowe”, a czas wyposażenia zależy od dostawcy. W przypadku, gdy producent nie uzna reklamacji za uzasadnioną naprawę gwarancyjną, wszelkie koszty związane z obsługą reklamacji zostaną zafakturowane kupującemu, a towar zostanie mu zwrócony dopiero po opłaceniu w / w kosztów.
 • W przypadku, gdy kupujący nie przyjmie reklamacji w ciągu 90 dni od daty jej rozpatrzenia, zostanie obciążony opłatą magazynową. 50 SKK / dzień .

6. Faktury pogwarancyjne

 • Płatność faktury gotówką – towar zostanie do Państwa natychmiast wysłany
 • Płatność faktury przelewem – towar zostanie Państwu wydany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie MAJK sro

7. Ważna uwaga

Pragniemy poinformować, że w związku z rosnącą liczbą nieuzasadnionych reklamacji od 1 października 2005 roku wprowadziliśmy opłatę manipulacyjną za każdą nierozpoznaną reklamację w wysokości 10 euro bez VAT. Za nieuzasadnioną reklamację uważa się taką, w której stwierdzi się, że wada produktu powstała w sposób wykluczony z napraw gwarancyjnych lub wada produktu nie zostanie wykazana lub potwierdzona badaniami.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków reklamacji bez uprzedzenia.