Politika kvality a certifikáty

Naše záväzky

  • Zvyšujeme povedomie našich zamestnancov v ochrane životného prostredia, bezpečnosti , zdravia a  kvality a v iných otázkach prostredníctvom  poskytovania informácií, prednášok a systematického tréningu.
  • Spokojnosť zákazníkov zabezpečujeme zameraním sa na kvalitu všetkých vykonávaných aktivít, ich analyzovaním, hodnotením a zlepšovaním.
  • Staviame si reálne ciele v rámci udržateľného  rozvoja rešpektujúc ochranu životného prostredia, bezpečnosti, zdravia a kvality.

Naše zdroje

  • Neustálym zlepšovaním technologických postupov výroby a modernizáciou výrobných zariadení garantujeme obchodným partnerom dodávky výrobkov a služieb v súlade s uznávanými štandardami kvality i v súlade s účinným systémom manažérstva kvality.
  • Podporujeme a zabezpečujeme rozvoj vzdelanostnej  úrovne v spoločnosti, potrieb zákazníkov a ich očakávaní a podnecujeme  zamestnancov v ich snahe o prejavenie jedinečných návrhov na riešenie prípadných problémov.
  • Prostredie spoločnosti vytvárame v súlade s možnosťami a potrebami spoločnosti k zabezpečeniu spokojného a motivovaného zamestnanca
  • Systematicky rozvíjame spoluprácu s našimi dodávateľmi a spolupracujúcimi partnermi s cieľom trvalého zlepšovania vzťahov a kvality poskytovaných služieb

Naše certifikáty

Za pochopenie a uplatňovanie politiky kvality na všetkých úrovniach, záväzky v jej uskutočňovaní a udržovaní prevzal manažment spoločnosti plnú zodpovednosť.