Tesnenia z NBR gumy

Tvrdé – kompaktné tesnenia odolávajúce olejom, benzínom, nafte a podobne.

nbr_profily1

POPIS PRODUKTU

Popis a použitie

Najčastejšie použitie je ako tesniaci prvok v rôznych odvetiach priemyslu kde sa vyžaduje špeciálna odolnosť ropným produktom a olejom.

Vlastnosti

Tesnenia sa vyznačujú vynikajúcou odolnosťou voči rôznych minerálnym olejom, ropným produktom (benzín, nafta a pod.), kde dochádza k minimálnemu zvätšovaniu rozmerov. Zároveň si tesnenia zachovávajú dobré odolnosti voči oderu. Tieto tesnenia však nemajú dobrú odolnosť voči benzolu, aromatíckým, esterových a chlorovaným uhľovodíkom. Odolávajú teplotám v rozmedzí od -40 °C do +90 °C.

Prevedenia

Sú vyrábané v niekoľkých základných tvaroch, buď ako štvorec, obdĺžnik, kruhové tesnenie, medzikružia alebo špeciálne tvary. Tesnenia je možné tiež vyrobiť ako samolepiace.

Materiálový základ

Tieto tesnenia je možné vyrobiť z viacerých druhov homogénnych zmesí a tvrdostí – v závislosti od podmienok použitia. Merná hmotnosť sa pohybuje okolo 1,3 g/cm3 a v tvrdostiach od 40 do 80 °ShA. Okrem štandardných materiálov spĺňajúce rôzne náročné aplikácie dokážeme vyrobiť tiež peroxidické zmesi (bezsírne), nehorľavé profily v zmysle (NF F 16-101, ISO 45545), výrobky v zmysle TL1010 a FMVSS 302, vodárenské materiály podľa EN681, tesnenie na protipovodňové steny, automobilové tesnenia zmysle VW 2.8.1

Technická dokumentácia

Súbory na stiahnutie:

Katalóg NBR tesnení

UKÁŽKY PROFILOV

Tesnenia z NBR gumy

Tvrdé – kompaktné tesnenia odolávajúce olejom, benzínom, nafte a podobne.

nbr_profily1

POPIS PRODUKTU

Popis a použitie

Najčastejšie použitie je ako tesniaci prvok v rôznych odvetiach priemyslu kde sa vyžaduje špeciálna odolnosť ropným produktom a olejom.

Vlastnosti

Tesnenia sa vyznačujú vynikajúcou odolnosťou voči rôznych minerálnym olejom, ropným produktom (benzín, nafta a pod.), kde dochádza k minimálnemu zvätšovaniu rozmerov. Zároveň si tesnenia zachovávajú dobré odolnosti voči oderu. Tieto tesnenia však nemajú dobrú odolnosť voči benzolu, aromatíckým, esterových a chlorovaným uhľovodíkom. Odolávajú teplotám v rozmedzí od -40 °C do +90 °C.

Prevedenia

Sú vyrábané v niekoľkých základných tvaroch, buď ako štvorec, obdĺžnik, kruhové tesnenie, medzikružia alebo špeciálne tvary. Tesnenia je možné tiež vyrobiť ako samolepiace.

Materiálový základ

Tieto tesnenia je možné vyrobiť z viacerých druhov homogénnych zmesí a tvrdostí – v závislosti od podmienok použitia. Merná hmotnosť sa pohybuje okolo 1,3 g/cm3 a v tvrdostiach od 40 do 80 °ShA. Okrem štandardných materiálov spĺňajúce rôzne náročné aplikácie dokážeme vyrobiť tiež peroxidické zmesi (bezsírne), nehorľavé profily v zmysle (NF F 16-101, ISO 45545), výrobky v zmysle TL1010 a FMVSS 302, vodárenské materiály podľa EN681, tesnenie na protipovodňové steny, automobilové tesnenia zmysle VW 2.8.1

Technická dokumentácia

Súbory na stiahnutie:

Katalóg NBR tesnení

UKÁŽKY PROFILOV