Lisované výrobky

Výrobky sú vyrábané na klasických lisoch, poloautomatoch a vstrekolisoch s rôznou uzatváracou silou a rôznymi rozmermi upínacích dosiek.

lisovane_vyrobky00b_640x480

POPIS PRODUKTU

Popis a použitie

Lisované gumové výrobky sú určené predovšetkým k pružnému uloženiu pohyblivých častí strojných zariadení. Tesniace elementy, ktoré slúžia na utesnenie strojných dielov naplnených olejmi, tukmi, palivami a ďalšími priemyslovými kvapalinami. Tieto výrobky sú vyrábané z materiálov na báze všetkých známych elastomerov. Pre určenie použitie je doležitá forma, ktorá určuje jednak výsledných produkt a špecifikáciu výrobného procesu, ktorý v súčasnosti môže byť:

CM – (compression moulding) tlakové lisovanie je technológia výroby, pri ktorej sa surová zmes vkladá priamo do odtlačku vyhriatej formy a pri zatvorení formy dochádza k tvarovaniu dielu a následnej vulkanizácii gumovej zmesi.
TM – (transfer moulding) transferové lisovanie je technológia výroby, pri ktorej sa surová zmes vkladá do komory (zásobníka) a pri zatváraní formy dochádza k transferu (presunu) z komory cez vtoky do odtlačku vyhriatej formy a následnej vulkanizácii gumovej zmesi.
IM – (injection moulding) vstrekové lisovanie je technológia výroby, pri ktorej sa surová zmes vkladá do šneku vulkanizačného lisu, ktorý naplní komoru (zásobník) a následne hydraulicky navstrekne z komory cez vtoky do odtlačku vyhriatej a uzatvorenej formy. Následne dochádza k vulkanizácii gumovej zmesi.

Vlastnosti

Vlastnosti výrobkov závisia od použitej technológie a výberu materialu. Najčastejším použitím sú strojárenský priemysel, papiernícky, drevársky, ťažobný, sklársky, elektrotechnický, chemický, stavebný.

Prevedenia

Lisované výrobky sú vyrábané v niekoľkých tvaroch podľa použitej formy a technológie. Rozmery do 350x700x1000 mm, hmotnosti diela 500 kg, gumy 60 kg, tvrdosti 30 – 100 ShA.

Materiálový základ

Tieto tesnenia je možné vyrobiť z viacerých druhov homogénnych zmesí a tvrdostí – v závislosti od podmienok použitia. Sú to materiály ako EPDM, NBR, SBR, FKM, MVQ. Merná hmotnosť sa pohybuje okolo 1,3 g/cm3 a v tvrdostiach od 40 do 80 °ShA.

Technická dokumentácia

Súbory na stiahnutie:

UKÁŽKY PROFILOV

Lisované výrobky

Výrobky sú vyrábané na klasických lisoch, poloautomatoch a vstrekolisoch s rôznou uzatváracou silou a rôznymi rozmermi upínacích dosiek.

lisovane_vyrobky00b_640x480

POPIS PRODUKTU

Popis a použitie

Lisované gumové výrobky sú určené predovšetkým k pružnému uloženiu pohyblivých častí strojných zariadení. Tesniace elementy, ktoré slúžia na utesnenie strojných dielov naplnených olejmi, tukmi, palivami a ďalšími priemyslovými kvapalinami. Tieto výrobky sú vyrábané z materiálov na báze všetkých známych elastomerov. Pre určenie použitie je doležitá forma, ktorá určuje jednak výsledných produkt a špecifikáciu výrobného procesu, ktorý v súčasnosti môže byť:

CM – (compression moulding) tlakové lisovanie je technológia výroby, pri ktorej sa surová zmes vkladá priamo do odtlačku vyhriatej formy a pri zatvorení formy dochádza k tvarovaniu dielu a následnej vulkanizácii gumovej zmesi.
TM – (transfer moulding) transferové lisovanie je technológia výroby, pri ktorej sa surová zmes vkladá do komory (zásobníka) a pri zatváraní formy dochádza k transferu (presunu) z komory cez vtoky do odtlačku vyhriatej formy a následnej vulkanizácii gumovej zmesi.
IM – (injection moulding) vstrekové lisovanie je technológia výroby, pri ktorej sa surová zmes vkladá do šneku vulkanizačného lisu, ktorý naplní komoru (zásobník) a následne hydraulicky navstrekne z komory cez vtoky do odtlačku vyhriatej a uzatvorenej formy. Následne dochádza k vulkanizácii gumovej zmesi.

Vlastnosti

Vlastnosti výrobkov závisia od použitej technológie a výberu materialu. Najčastejším použitím sú strojárenský priemysel, papiernícky, drevársky, ťažobný, sklársky, elektrotechnický, chemický, stavebný.

Prevedenia

Lisované výrobky sú vyrábané v niekoľkých tvaroch podľa použitej formy a technológie. Rozmery do 350x700x1000 mm, hmotnosti diela 500 kg, gumy 60 kg, tvrdosti 30 – 100 ShA.

Materiálový základ

Tieto tesnenia je možné vyrobiť z viacerých druhov homogénnych zmesí a tvrdostí – v závislosti od podmienok použitia. Sú to materiály ako EPDM, NBR, SBR, FKM, MVQ. Merná hmotnosť sa pohybuje okolo 1,3 g/cm3 a v tvrdostiach od 40 do 80 °ShA.

Technická dokumentácia

Súbory na stiahnutie: