Balenie

Balenie

V prípade, že sa rozhodnete, môžete využiť niekoľko druhov balení, ktoré berie ohľad na životné prostredie, bezpečnosť a celistvosť počas prepravy. Samozrejmosťou je doručiť k vám tovar v čo najkratšom čase. Snažíme sa využívať najlepšiu kvality použitých obalov, primerane k cene. Rokmi skúseností a požiadaviek našich zákazníkov sme prispôsobili spôsoby balenia podľa veľkosti, hmotnosti a objemnosti. Zároveň chápem a rešpektujeme to, že nie vždy tovar končí na mieste jeho pôvodného zaslania, ale je určený na ďalší predaj, preto nepoužívame žiadne viditeľné označenia. Snažíme sa vytvárať pevné a dlhodobé partnerstvá.
volne_balenie_paleta_

Voľné balenie na paletu

Jednoduché priemyselné balenie, najčastejšie používané zákazníkmi pri osobnom odbere. Variantou je voľné uloženie na paletu, pri zasielaní prepravnou službou/špedíciou.
volne_balenie_folia02_

Voľné balenie do fólie

Voliteľnou súčasťou predchádzajúceho balenia môže byť ochrana tesnenia balením do transparentnej fólie. Následne je možné využiť napr. kartónovú krabicu.
papierovacievka_paperroll02

Balenie na papierovú cievku

Balenie vhodné pre určité typy výrobkov, pre zabezpečenie tovaru počas prepravy a lepšieho prenášania. Toto balenie je možné kombinovať s balením na paletu alebo balením do kartónovej krabice.

papierovykarton_paperbox03_

Kartónová krabica

Najpoužívanejšie balenie, ktoré je možné kombinovať s predchádzajúcimi variantami – voľné balenie, voľné balenie do fólie, papierová cievka. V súčasnosti používame krabice v niekoľkých veľkostiach, podľa druhu a veľkosti tesnení.

Používame tento typ balenia pri veľkoobjemových dodávkach. Jednotlivé krabice sú poukladané na palety o veľkosti 1,2 m x 0,8 m alebo 1,2 m x 1,2 m a následne prepravované k zákazníkovi buď našim vozovým parkom alebo externými prepravcami.

Ak máte akúkoľvek požiadavku na ďalšie špecificky riešené balenie, doručenie či vyzdvihnutie vašou prepravnou službou, sme pripravení riešiť túto požiadavku bez zbytočného premýšľania.