HNBR – Hydrovane nitrilový kaučuk

Vyrábame gumové tvarované výrobky a profily podľa vašich výkresov zo špeciálne pre vás zhotovených foriem z nasledujúcich elastomérov:

ACM – Polyakrylát

Ppolyakrylát: výborná odolnosť proti horúcim olejom, suchému žiaru, dobrá odolnosť proti starnutie, ozónu a poveternostným vplyvom, vhodný pre diely sa zvláštnymi nárokmi na odolnosť proti olejom a vysokým teplotám napr. v automobiloch, motoroch a pri výrobe prístrojov.

Viac informácií »

CO / ECO: epichlórhydrín

Eepichlórhydrín: veľmi vysoká odolnosť proti napúčaniu pri styku s minerálnymi olejmi a pohonnými hmotami, vysoká tepelná odolnosť, najlepšiu odolnosť proti ozónu, najmenší priepustnosť plynov a pohonných hmôt, dobré protipožiarne vlastnosti, dobrá flexibilita pri nízkych teplotách, použitie v automobiloch.

Viac informácií »

CR – polychloroprén kaučuk

Polychloporén kaučuk: vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom, ozónu a vzplanutia podmienená odolnosť proti olejom nie je odolný proti benzínu, benzolu, toluén, esteru a ketónu polychloroprén kaučuk.

Viac informácií »

EPDM – Etylenpropylendienový kaučuk

Etylenpropylendienový kaučuk: odolný proti atmosférickým vplyvom, ozónu a ultrafialovému žiareniu, dobrá chemická odolnosť proti množstvo lúhov, kyselín, vode, prácam a umývacím prostriedkom nie je vhodný pre benzín a pre oleje a tuky na minerálnej báze.

Viac informácií »

FKM-FDM: Fluórový kaučuk

Fluórový kaučuk: použiteľný rozsah teplôt od -20 ° C až do + 310 ° C, vyznačuje sa veľmi dobrými mechanickými vlastnosťami aj pri vyšších teplotách, vynikajúcu odolnosť proti ozónu, kyslíku, teplu, olejom, mnohých rozpúšťadlám, pohonným hmotám, chemikáliám nie je odolný proti zásadám, malá nasiakavosť a veľmi dobré elektrické izolačné hodnoty.

Viac informácií »

FMQ

Tteplotný rozsah od -60 ° D až do + 220 ° C, nie je vhodný do pary, vynikajúcu odolnosť proti starnutie, ozónu, pohonným hmotám, rozpúšťadlám, chemikáliám, minerálnym olejom a tukom, hlavné využiteľnosť: letectvo a kozmonautika, automobily.

Viac informácií »

HNBR – Hydrovane nitrilový kaučuk

Hydrovane nitrilový kaučuk: vynikajúce mechanické hodnoty, dobrá odolnosť proti natrhnutiu v horúcom stave pre peroxidicky zosieťovaný vulkanizát, veľmi dobrá pružnosť, dobré správanie pri nízkych teplotách, vynikajúcu odolnosť proti oderu, dobrý až výborný rozdiel tlakovej deformácie, vynikajúcu odolnosť proti starnutiu (ozón, horúci vzduch), dobrá až výborná odolnosť proti množstvo technických olejov aj v prítomnosti agresívnych médií, ako např.sirovodíku a amínov.

Viac informácií »

IIR – Butylkaučuk

Bbutylkaučuk: výborná odolnosť proti kyslíka, ozónu, starnutie, vysokým teplotám, pare, chemickému pôsobeniu, malá priepustnosť pre plyny, veľmi malá pružnosť a preto dobré tlmenie nie je odolný proti minerálnym olejom a tukom.

Viac informácií »

NBR – Nitrilbutadienový kaučuk

Nitrilbutadienový kaučuk: vynikajúcu odolnosť proti napúčanie pri styku s minerálnymi tuky, olejmi a benzínom, dobrá odolnosť proti oderu, nie je odolný proti benzolu, aromatickým, esterovým a chlórovaným uhľovodíkom.

Viac informácií »

NR – prírodný kaučuk

Prírodný kaučuk: prírodný produkt, vyznačuje sa najvyššie pružnosťou, pevnosťou v ťahu a vynikajúcimi fyzikálnymi vlastnosťami, nie je vhodný pre benzín, benzol, oleje, tuky, vysoké teploty a ozón.

Viac informácií »

PVC (mäkčené)

Polyvinylchlorid syntetická termoplastická látka, výborné izolačné vlastnosti, vynikajúca chemická odolnosť, nízka permeabilita pre plyny a pary, dobré vlastnosti voči poveternostným vplyvom, výborné mechanické vlastnosti.

Viac informácií »

PVC-U (nemäkčené)

Polyvinylchlorid: PVC-U (nemäkčené), syntetická termoplastická látka, vynikajúce izolačné vlastnosti, vynikajúca chemická odolnosť, nízka permeabilita pre plyny a pary, dobré vlastnosti voči poveternostným vplyvom, výborné mechanické vlastnosti.

Viac informácií »

SBR – Butadienstyrenový kaučuk

Butadienstyrenový kaučuk: má dobré mechanické vlastnosti, vysokú odolnosť proti tvorbe ohybových trhlín a starnutia na vzduchu, odolný proti alkoholu, acetolu, glykolu a lúhom nie je odolný proti benzínu, benzolu, minerálnym olejom a tukom.

Viac informácií »

Termoplastické vulkanizáty (TPV)

Oodolný proti atmosférickým vplyvom, ozónu a ultrafialovému žiareniu, dobrá chemická odolnosť, dobrá odolnosť voči vode, pracím a umývacím prostriedkom. Vynikajúca odolnosť proti únave v ohybe. Dobré elektrické vlastnosti, dobrá odolnosť proti roztrhnutiu a oderu, recyklovateľnosť, nie je vhodný pre benzín a pre oleje a tuky na minerálnej báze, vysoká úroveň výkonu počas celej životnosti dielu.

Viac informácií »

TPE

Termoplast (SBS, SEBS): odolný proti atmosférickým vplyvom, ozónu a ultrafialovému žiareniu, dobrá chemická odolnosť, dobrá odolnosť voči vode, pracím a umývacím prostriedkom, Vynikajúca odolnosť proti únave v ohybe, dobré elektrické vlastnosti, dobrá odolnosť proti roztrhnutiu a oderu, recyklovateľnosť, vynikajúca odolnosť voči chemikáliám a poveternostným vplyvom, nízka kompresná sada, Vysoká elasticita.

Viac informácií »

VMQ – MVQ: Silikónový kaučuk

Ssilikónový kaučuk: použiteľný rozsah teplôt od -60 ° C až do + 240 ° C, nie je vhodný do pary, veľmi dobrá odolnosť proti starnutiu, ozónu, vode a minerálnym olejom, dobré elektrické vlastnosti, fyziologicky nezávadný, bez chuti a bez zápachu.

Viac informácií »