Rozšírenie a zefektívnenie výrobnej činnosti

Rozšírenie a zefektívnenie výrobnej činnosti firmy MAJK s.r.o. vo výrobnej hale v Hnúšti

Číslo zmluvy: 3658/2022

Prijímateľ: MAJK s.r.o., 976 68 Heľpa 1108

Miesto realizácie projektu: Hnúšťa

Celkové oprávnené výdavky: 142 585,00

Regionálny príspevok: 99 809,50

Termín realizácie projektu: 2023

Predmetom projektu je obstaranie kompresora a výrobnej linky pre zefektívnenie výroby a rozšírenie výrobného sortimentu spoločnosti MAJK s.r.o. pôsobiacej v oblasti priemyselnej výroby už viac ako 25 rokov.

Miestom realizácie projektu je výrobná hala v Hnúšti, v ktorej firma od roku 2021 vyrába elastomerné ložiská s oceľovou výstužou, ktoré sa využívajú ako konštrukčný prvok pri výstavbe alebo oprave betónových mostov a lisované gumené výrobky (rôzne manžety, dosky, protivibračné koberce, gumové časti a diely pre automobilový priemysel).

Hlavné ciele projektu:

  • zvýšenie zamestnanosti v meste Hnúšťa a jej okolí prostredníctvom zvýšenia efektivity výrobných procesov a rozšírenia sortimentu výrobkov z gumy
  • zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa v oblasti výroby produktov z gumy

K dosiahnutiu týchto cieľov boli v rámci projektu:

  • obstaraná linka na výrobu gumových výrobkov, ktoré podstatným spôsobom rozšírili výrobné možnosti napr. o gumové nárazníky, gumové brity, dosky či gumovú dlažbu obsahujúcu gumový odpad. 
  • obstaraný skrutkový kompresor, ktorý nahradil opotrebovaný a zastaraný, ktorý svojím výkonom nezodpovedal súčasným požiadavkám výroby, čím sa zefektívnila a znížila energetická náročnosť výrobného procesu.
  • vytvorené 3 pracovné miesta

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov