Plastové profily (PVC, uPVC)

Výrobky z technických plastov pre špeicálne aplikácie.

mix_profily3

POPIS PRODUKTU

Popis a použitie

Profily pre stavebníctvo tvoria najširšiu skupinu vyrábaných profilov. Najčastejšie sa používajú ako profily betonárske, stavebné – dilatané (profily ku sadrokartónu, zateplenia), tesniace, profily pre sprchové kúty, zasklievacie profily, profily pre obytné kontajnery ale aj v domácnosti, v záhradníctve, nábytkárstve a v rôznych iných odvetviach priemyslu (športové čiary, antuky, pojazdové lišty, spojovacie diely, výstuhy, krytky)

Vlastnosti

Profily výrobné z mäkčeného PVC odolávajú bežným poveternostným vplyvom a teplotám od -30 °C to + 70 °C bez zmeny svojich úžitkových vlastností, avšak pri dlhotrvajúcom slnečnom pôsobení dochádza k ich pomalému starnutiu.

Prevedenia

Sú vyrábané v niekoľkých základných tvaroch, ako štvorec, obdĺžnik, kruhové tesnenie, medzikružia a rôzne špeciálne tvary. Profily je možné tiež vyrobiť ako samolepiace, farebné podľa RAL, transparentné.

Materiálový základ

Pri výrobe sú použité rôzne druhy PVC granulátu mernej hmotnosti 1,2 -1,5 g/cm3 a tvrdosti od 40 do 90°ShD. Vlastnosti jednotlivých granulátov sa líšia v závislosti od výrobcu.

Technická dokumentácia

Súbory na stiahnutie:

UKÁŽKY PROFILOV

Plastové profily (PVC, uPVC)

Výrobky z technických plastov pre špeicálne aplikácie.

mix_profily3

POPIS PRODUKTU

Popis a použitie

Profily pre stavebníctvo tvoria najširšiu skupinu vyrábaných profilov. Najčastejšie sa používajú ako profily betonárske, stavebné – dilatané (profily ku sadrokartónu, zateplenia), tesniace, profily pre sprchové kúty, zasklievacie profily, profily pre obytné kontajnery ale aj v domácnosti, v záhradníctve, nábytkárstve a v rôznych iných odvetviach priemyslu (športové čiary, antuky, pojazdové lišty, spojovacie diely, výstuhy, krytky)

Vlastnosti

Profily výrobné z mäkčeného PVC odolávajú bežným poveternostným vplyvom a teplotám od -30 °C to + 70 °C bez zmeny svojich úžitkových vlastností, avšak pri dlhotrvajúcom slnečnom pôsobení dochádza k ich pomalému starnutiu.

Prevedenia

Sú vyrábané v niekoľkých základných tvaroch, ako štvorec, obdĺžnik, kruhové tesnenie, medzikružia a rôzne špeciálne tvary. Profily je možné tiež vyrobiť ako samolepiace, farebné podľa RAL, transparentné.

Materiálový základ

Pri výrobe sú použité rôzne druhy PVC granulátu mernej hmotnosti 1,2 -1,5 g/cm3 a tvrdosti od 40 do 90°ShD. Vlastnosti jednotlivých granulátov sa líšia v závislosti od výrobcu.

Technická dokumentácia

Súbory na stiahnutie:

UKÁŽKY PROFILOV