Spájanie profilov do O-krúžkov

Spájanie profilov do O-krúžkov je dodatočný výrobný proces, ktorým vieme vyrobiť tesnenie v tvare kruhu bez nutnosti výroby foriem. Samozrejme tento proces je vhodný iba pre tesnenia statické – výplňové, nieje vhodný pre tesnenia, ktoré sú dynamicky namáhané. Na druhej strane v niektorých aplikáciách nieje nevyhnutné použiť lisované výrobky a tým ušetriť na výrobnej forme. Vzhľadom k našej snahe komplexnosti dodávky tesnení, vieme našimi výrobnými možnosťami pokryť obe potreby tesnení – ako statické tak dynamické.

Spájanie profilov do o-krúžkov v súčasnosti prebieha v dvoch formách:

 • lepením spojov
 • vulkanizovaním spojov

Lepenie spojov

 • pri tom procese výroby sa v zmysle Vašich požiadaviek odstrihne požadovaná dĺžka tesnenia (spoj môže byť buď kolmý, alebo šikmí pre zabezpečenie silnejších lepiacich spojov)
 • následne sa sa profil očistí a pokiaľ to materiál vyžaduje (napr. silikónové tesnenia) nanesie sa primer (látka zabezpečujúca výrazne lepšiu lepivosť spojov)
 • ďalším krokom je samotné lepenie sekundovým lepidlom. 
 • posledným výrobným krokom je kontrola spoja skúškou ťahu

Vulkanizované spoje

 • tento proces je podstatne náročnejší
 • rovnako ako pri lepení spojov spočíva prvý krok v odstrihnutí požadovanej dĺžky
 • nasledne prichádza na rad čistenie
 • príprava surovej zmesi pre vulkanizovaný spoj
 • samotné vulkanizovanie 
 • uprava vulkanizovaného spoja
 • kontrola a skúška spoja

Cely proces prebieha na špeciálnych jednoúčelových vulkanizačných lisoch. Veľkou výhodou tohto procesu je zlepšenie dynamických vlastností spoja a možnosť výroby o-krúžkov od 350 mm do niekoľkých metrov

Cenová ponuka