Łączenie profili w O-ringi

Łączenie profili w pierścienie typu „O“ jest dodatkowym procesem produkcyjnym, w którym wykonujemy uszczelkę o kształcie koła bez konieczności wykonywania form. Oczywiście ten proces jest właściwy tylko dla uszczelek statycznych – wypełnień, nie nadaje się do uszczelek, które są obciążone dynamicznie. Z drugiej strony w niektórych aplikacjach niekorzystnie jest stosować prasowane wyroby i w ten sposób oszczędzać na kosztach formy. Ze względu na nasze starania o kompleksowość dostaw uszczelek i dzięki naszym możliwościom produkcyjnym, potrafimy pokryć oba obszary zastosowań uszczelek – zarówno statyczny, jak i dynamiczny.

Łączenie profili w pierścienie typu „O“ odbywa się aktualnie dwoma sposobami:

 • – klejenie połączenia
 • – wulkanizowanie połączenia

Klejenie połączeń

 • – przy tym procesie produkcji, zgodnie z Państwa wymaganiami odcina się wymaganą długość uszczelki (połączenie może być albo ze stykiem prostopadłym albo skośnym dla zapewnienia mocniejszego połączenia)
 • – następnie profil oczyszcza się i jeżeli materiał tego wymaga (na przykład uszczelki silikonowe) nanosi się podkład (substancję zapewniającą dużo lepsze sklejenie połączeń)
 • – dalszym krokiem jest właściwe sklejenie klejem błyskawicznym.
 • – ostatnią operacją w produkcji jest kontrola połączenia przez próbę rozciągania

Wulkanizowanie połączeń

 • – ten proces jest dużo bardziej wymagający
 • – tak samo, jak przy klejeniu połączeń pierwszy krok polega na odcięciu wymaganej długości
 • – potem przychodzi kolej na oczyszczenie
 • – przygotowanie surowej mieszanki do wulkanizowania połączenia
 • – właściwe wulkanizowanie
 • – wykończenie wulkanizowanego połączenia
 • – kontrola i próba połączenia

Cały proces odbywa się na wyspecjalizowanych, jednofunkcyjnych prasach wulkanizacyjnych. Dużą zaletą tego procesu jest poprawa właściwości dynamicznych połączenia i możliwość produkcji pierścieni typu „O“ od 350 mm do nawet kilku metrów.

Oferta cenowa