Polityka jakości i certyfikaty

Nasze zobowiązania

  • Podnosimy świadomość naszych pracowników w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa, zdrowia i jakości oraz innych zagadnień poprzez udzielanie informacji, prelekcje i systematyczne szkolenia.
  • Dbamy o satysfakcję klienta stawiając na jakość wszystkich wykonywanych czynności, ich analizę, ocenę i doskonalenie.
  • Stawiamy sobie realistyczne cele w ramach zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem ochrony środowiska, bezpieczeństwa, zdrowia i jakości.

Nasze zasoby

  • Stale doskonaląc procesy technologiczne produkcji i unowocześniając urządzenia produkcyjne, gwarantujemy naszym kontrahentom dostawy produktów i usług zgodnie z uznanymi standardami jakości oraz zgodnie z efektywnym systemem zarządzania jakością.
  • Wspieramy i dbamy o rozwój poziomu wykształcenia w firmie, potrzeb klientów i ich oczekiwań, a także zachęcamy pracowników do pokazywania unikalnych propozycji rozwiązania potencjalnych problemów.
  • Otoczenie firmy tworzymy zgodnie z możliwościami i potrzebami firmy, aby zapewnić zadowolonego i zmotywowanego pracownika
  • Systematycznie rozwijamy współpracę z naszymi dostawcami i partnerami współpracującymi w celu ciągłego doskonalenia relacji i jakości świadczonych usług.

Nasze certyfikaty

Kierownictwo firmy wzięło pełną odpowiedzialność za zrozumienie i stosowanie polityki jakości na wszystkich szczeblach, za zobowiązania w jej wdrażaniu i utrzymaniu.