Politika kvality a certifikáty

Naše závazky

  • Prostřednictvím informací, přednášek a systematických školení zvyšujeme povědomí našich zaměstnanců o otázkách životního prostředí, bezpečnosti, zdraví a kvality a dalších otázkách.
  • Spokojenost zákazníků zajišťujeme tím, že se zaměřujeme na kvalitu všech prováděných činností, analyzujeme je, vyhodnocujeme a zlepšujeme.
  • Stanovujeme si realistické cíle udržitelného rozvoje s ohledem na životní prostředí, bezpečnost, zdraví a kvalitu.

Naše zdroje

  • Neustálým zdokonalováním technologických výrobních postupů a modernizací výrobních zařízení zaručujeme našim obchodním partnerům dodávky výrobků a služeb v souladu s uznávanými normami kvality a v souladu s účinným systémem řízení kvality.
  • Podporujeme a zajišťujeme rozvoj vzdělanostní úrovně společnosti, potřeb a očekávání zákazníků a podporujeme zaměstnance v jejich snaze vyjádřit jedinečné návrhy na řešení případných problémů.
  • Vytváříme firemní prostředí v souladu s možnostmi a potřebami společnosti, abychom zajistili spokojené a motivované zaměstnance.
  • Systematicky rozvíjíme spolupráci s našimi dodavateli a spolupracujícími partnery s cílem neustále zlepšovat vztahy a kvalitu poskytovaných služeb.

Naše certifikáty

Vedení společnosti převzalo plnou odpovědnost za pochopení a uplatňování politiky kvality na všech úrovních a za závazek jejího provádění a udržování.