Zásady podávání stížností

Zásady podávání stížností

Obsah stránky

1. Úvodní podmínky

 • Tyto záruční a reklamační podmínky upravují vztah mezi společností MAJK s.r.o. (prodávající) a kupujícím a doplňují kupní smlouvu a všeobecné obchodní podmínky.
 • Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se v případě reklamace řídí obchodním zákoníkem podle § 422 až 442. Reklamační lhůta je uvedena v § 436 odst. 2 a § 437 odst. 1 až 5.
 • Kupující přebíráním zboží od prodávajícího akceptuje platnost záručních a reklamačních podmínek.

Balíčky určené k reklamačnímu řízení musí být zřetelně označeny „RMA“ nebo „CLAIMS PROCESS“. Pokud je balíček určen pro konkrétní osobu, je třeba uvést i její jméno (obchodník, sklad, RMA, účetní…).

2. Kontrola zboží při převzetí

 • Při osobním odběru neprodleně reklamujte nekompletnost a poškození zboží. Dodatečné reklamace množství nebo druhu zboží budou přijaty s podmínkou.
 • V případě zaslání zboží přepravní společností je kupující povinen zboží při převzetí zkontrolovat. Pokud kupující zjistí mechanické poškození nebo nekompletnost zboží, je nutné sepsat za přítomnosti řidiče přepravní společnosti protokol o škodě. Poté je třeba kontaktovat odpovědné pracovníky přepravní společnosti a MAJK. Ltd, Tj. Vedoucí oddělení výroby a obchodu
 • Reklamace zboží v nepoškozeném obalu a reklamace zjevných vad (škrábance, praskliny, rozbití…) jsou přijímány do 48 hodin od převzetí zboží. Po uplynutí této lhůty nebudou přijímány.

3. Přeprava a převzetí vadného zboží

 • Kupující je povinen zaslat zboží v takovém obalu, aby během přepravy nedošlo k mechanickému poškození. Pokud dojde k poškození během přepravy do RMA, nebude vadné zboží předmětem záruční opravy.
 • Kupující je povinen přiložit příslušný dodací list a přesný popis závady.
 • Společnost MAJK s.r.o. nepřijímá zboží zaslané expresní zásilkou.
 • Balíčky RMA určené reklamačnímu oddělení musí být zřetelně označeny „RMA“ nebo „REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ“. Pokud je balíček určen pro konkrétní osobu, je třeba uvést i její jméno (obchodník, sklad, RMA, účetní…).

4. Zboží, na které se nevztahuje záruční oprava - výměna

Zboží nepodléhá záruční opravě nebo výměně, pokud bylo poškozeno následujícím způsobem:

 • mechanicky (např. násilným rozvázáním nebo otevřením), neodborným zásahem.
 • Přírodní katastrofa
 • Zařízení nebylo provozováno za standardních provozních podmínek.
 • Poškozená záruční nálepka, odstraněná pečeť
 • Společnost MAJK s.r.o. neodpovídá za škody způsobené poruchou zařízení.
 • Společnost MAJK s.r.o. neodpovídá za nesprávnou funkci zařízení, pokud jeho instalace nebyla provedena řádně a oprávněnou osobou.

5. Řešení problémů

 • Prodávající si vyhrazuje právo nahradit neopravitelný výrobek totožným, novým výrobkem nebo výrobkem, který svými technickými parametry plně nahrazuje neopravitelný výrobek.
 • V případě výměny se záruka neprodlužuje, ale trvá původní záruka. Záruka se prodlužuje pouze o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním oddělení.
 • Pokud kupující požaduje reklamaci poškozeného výrobku (bod 4.), nejedná se o záruční reklamaci, ale o „podmíněnou reklamaci“ a doba vyřízení závisí na dodavateli. V případě, že výrobce neuzná reklamaci jako oprávněnou záruční opravu, budou veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace vyúčtovány kupujícímu a zboží bude kupujícímu vráceno až po uhrazení výše uvedených nákladů.
 • Pokud kupující nepřevezme reklamaci do 90 dnů ode dne jejího vyřízení, bude mu účtován poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč/den.

6. Mimozáruční faktury

 • Úhrada faktury v hotovosti – zboží vám bude dodáno okamžitě
 • Úhrada faktury převodem – zboží vám bude vydáno až po připsání platby na účet společnosti MAJK s.r.o.

7. Důležité upozornění

Rádi bychom Vás informovali, že vzhledem k rostoucímu počtu neoprávněných reklamací jsme s platností od 1.10.2005 zavedli manipulační poplatek ve výši 10 € bez DPH za každou neuznanou reklamaci. Neautorizovaná reklamace je taková, při které je zjištěna vada výrobku způsobem vyloučeným ze záručních oprav nebo se vada výrobku neprojeví či nepotvrdí zkouškou.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny podmínek reklamace bez předchozího upozornění.