Podmínky a pravidla

Podmínky a pravidla

Obsah stránky

1. Všeobecné podmínky

 • Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím.

  a prodávajícím
 • Všeobecné obchodní podmínky doplňují rámcovou smlouvu uzavřenou mezi kupujícím a prodávajícím.
 • Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách distributora (www.majk.sk) a jsou k dispozici také v sídle distributora.
 • Kontaktní adresa a pracovní doba prodejce:

Sídlo a sklad: 976 68 Heľpa 1108
Pracovní doba: Po-Pá: 6.00-14.00 hod.

2. Rámcová smlouva

Rámcová kupní smlouva definuje základní podmínky spolupráce mezi kupujícím a prodávajícím. Tato smlouva je doplněna platnými Všeobecnými obchodními podmínkami, které má prodávající právo měnit bez souhlasu kupujícího. Vyplněnou smlouvu zašlete na naši adresu ve dvou originálech spolu s kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Registraci může provést pouze jednatel společnosti, a pokud jednatel není, musí být předložena notářsky ověřená plná moc. Po podpisu naším statutárním zástupcem vám zašleme jeden originál smlouvy zpět a zaregistrujeme vás v našem systému.

3. Finanční podmínky

3.1. Platba – datum platby / úhrady faktury je datum, kdy je částka připsána na účet prodávajícího.

3.2. Splatnost – vystavené faktury jsou splatné do 14 kalendářních dnů. Ve zvláštních případech může být lhůta splatnosti prodloužena v závislosti na předchozí platební kázni zákazníka, resp. po domluvě s ředitelem společnosti. Nelze ji však nijak podmiňovat.

3.3. Sankce – v případě prodlení kupujícího s úhradou faktury (po lhůtě splatnosti) prodávajícímu je prodávající oprávněn kupujícího sankcionovat v souladu s platným obchodním zákoníkem.

4. Objednávka

4.1. Elektronická objednávka – zboží lze objednat prostřednictvím speciálního formuláře na webových stránkách prodávajícího (www.majk.sk).

4.2. Standardní objednávkový formulář

Objednávku lze zaslat na adresu:

 • e-mailem na adresu objednavky@majk.sk
 • faxem na číslo +421-48-6186278.
 • poštou na adresu 976 68 Heľpa 1108

Objednávky zaslané tímto způsobem musí obsahovat podstatné náležitosti:

Přesná adresa odběratele, iniciály firmy, jako je DIČ, IČ, peněžní ústav, číslo účtu, způsob platby, telefonní spojení, termín, způsob zaslání zboží (autem dodavatele, vlastní dopravou, zásilkovou společností) a zápis v Obchodním, resp. Obchodní rejstřík. Dodací lhůta je 14 dní. V případě nadbytečné objednávky se se zákazníkem dohodneme na prodloužení termínu nebo na částečných dodávkách. Po přijetí, zaevidování a prověření kapacity naší výroby potvrdíme objednávku telefonicky, faxem a e-mailem a uvedeme: termín dodání, množství, platební a dodací podmínky a další důležité údaje.

 • Zboží lze objednat také telefonicky, ale i v případě telefonické objednávky je nutné jasně definovat všechny důležité informace jako v případě písemné objednávky.

5. Dokumenty

5.1. Dodací list – prodávající vystaví ke každé dodávce zboží dodací list, který zašle spolu se zbožím kupujícímu. V dodacím listu musí být uvedeno množství a druh zboží.

5.2. Faktura – daňový doklad – na zboží objednané u prodávajícího je vystavena faktura, která obsahuje veškeré zákonné náležitosti dle živnostenského listu kupujícího, odkazy na objednávku, způsob dopravy a primární kontakt.

Faktura je kupujícímu standardně zasílána spolu se zbožím a kupující ji obdrží spolu s dodacím listem při osobním převzetí zboží. Na žádost kupujícího může být faktura nebo její kopie zaslána poštou na jinou adresu.

5.3. Kredit

 • Dobropis na zboží – vystavuje se kupujícímu v případě, že prodávající nesprávně objednal zboží nebo dodal neúplné či poškozené zboží.
 • Finanční dobropis – vystavený v případě dodatečných slev v rámci marketingových akcí vyhlášených prodávajícím a za předpokladu, že jsou splněna požadovaná kritéria pro dostatečnou slevu.

6. Platba - úhrada zboží

6.1. Platba předem – provádí se bankovním převodem na základě zálohové faktury (proforma). Zboží je fakturováno předem a zboží je rezervováno pro kupujícího. Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího je zboží připraveno k dodání. Pokud není zboží uhrazeno do 7 pracovních dnů od data vystavení faktury, objednávka se ruší a zboží je volně k dispozici dalším zájemcům.

6.2. Platba v hotovosti – kupující může zaplatit za zboží v hotovosti v sídle společnosti a kromě dodacího listu obdrží také příslušný pokladní doklad.

6.3. Platba při dodání zboží – pokud se prodávající a kupující dohodnou na tomto způsobu platby, je kupujícímu po odeslání zboží vystavena faktura s příslušným datem splatnosti.

6.4. Úhrada dobropisu – pokud má prodejce vystavený dobropis, bude tento dobropis započten proti neuhrazeným fakturám. Pokud kupující nemá v době vystavení dobropisu žádné neuhrazené faktury, bude dobropis zadržen do vystavení další faktury.

7. Balení, přeprava, skladování

7.1. Balení – po uplynutí předepsané doby stabilizace, kdy se profil přestane rozměrově stabilizovat, se zabalí na poloautomatickém navíjecím stroji. Délka role (svitku) je od 25 m do 100 m v závislosti na velikosti profilu a požadavcích zákazníka. Svitky jsou svázány ve třech složkách a opatřeny výrobními štítky se všemi potřebnými údaji. Tenké profily lze po dohodě se zákazníkem balit na dřevěné cívky. V současné době existuje několik způsobů balení, v nichž lze zboží přijímat. Za standardní obal považujeme polyethylenové sáčky. Kromě toho lze obaly přenášet do papírových krabic nebo volných balíků na europaletách. Jiný než standardní typ balení je třeba konzultovat s výrobním a obchodním oddělením. Za standardní balení je účtován manipulační poplatek 20 Kč (částka představuje manipulační poplatek za 1 balík o maximální hmotnosti 50 kg). Ceny za balení jiných typů obalů jsou předmětem vzájemné dohody.

7.3. Přeprava – probíhá v souladu s úmluvou. Větší objemy profilů lze přepravovat vozem dodavatele. Menší množství se zasílají společností DPD, osobním odběrem nebo autem dodavatele. Ceník přepravních a doručovacích služeb doručovací společnosti DPD je následující:

Doručení do

Cena bez DPH

165 969 EUR (5 000,-SK)

1 494 € (45,- SK)

331 939 € (10 000,-EN)

2 656 € (80,- CS)

663 878 EUR (20 000,-SK)

4 979 € (150,- CS)

1659,696 € (50 000,-SK)

9 958 € (300,- CS)

3319,392 EUR (100 000,-SK)

18 257 € (550,- CS)

6638,784 EUR (200 000,-SK)

€ 33,194 (100,- CS)

Hmotnost balení v kg

Cena bez DPH

0 – 5

3 651 € (110,- CS)

6 – 15

4 548 € (137,- CS)

16 – 31

5 577 € (168,- CS)

32 – 50

10 290 € (310,- CS)

 • Skladování – těsnění musí být skladováno podle STN 63 0001 – Skladování pryžových výrobků. Svázané role (svitky) se musí po uskladnění uvolnit. Neodpovídáme za nesprávně skladované těsnění, za vady a poškození způsobené nesprávnou manipulací a nesprávným používáním těsnění.