Inne profile (PE, FLOCK)

Opis produktu

Opis

Uszczelki z polietylenu (PE)
Charakteryzują się wysoką odpornością na korozję naprężeniową oraz bardzo dobrymi właściwościami mechaniczno-fizycznymi. Nie zawierają żadnych dodatków i mogą wytrzymać normalne warunki pogodowe i temperatury od -15 °C do + 70 °C bez zmiany ich działania, ale starzeją się przedwcześnie przy długotrwałej ekspozycji na słońce. Wykonane są z granulatu o ciężarze właściwym 0,92 g/cm3 i twardości ok. 47°ShD.

Nieruchomości

Przedstawienia

Podstawa materiałowa

Opis produktu

Opis

Uszczelki kłaczkowate
Uszczelki flokowane powstają w wyniku połączenia gumy i flocku. W wyniku tego procesu powstaje uszczelnienie, które jest wykorzystywane w wielu branżach, głównie motoryzacyjnej czy kolejowej. Ten typ uszczelek stosuje się jako zamiennik dla uszczelek niezgodnych z normami, luźno włożonych, sklejonych lub zamontowanych w inny sposób. O właściwościach poszczególnych uszczelek decydują materiały połączone w serię.

Nieruchomości

Przedstawienia

Podstawa materiałowa

PRZYKŁADOWE PROFILE