Poprawa właściwości ślizgowych

Poprawa właściwości ślizgowych albo odwrotnie ich pogorszenie stanowi dwie główne, dodatkowe usługi, z których można skorzystać w związku z naszymi wyrobami.

Przede wszystkim ten proces dzielimy na dwie główne kategorie:

  • poprawienie właściwości ślizgowych
  • zwiększenie chropowatości powierzchni

1. Proces poprawienia właściwości ślizgowych polega na aplikacji substancji, których zadaniem jest poprawa ułożenia uszczelki w różnych kanałach, umocowaniu albo pomoc przy wprowadzaniu profili w miejsce przeznaczenia. Wykorzystywane przez nas aplikacje stosują przede wszystkim talk (stealit), silikon, glicerynę albo mieszaninę środków czyszczących i wody.

2. Zwiększenie chropowatości powierzchni ma za zadanie dokładnie coś przeciwnego do poprawiania właściwości ślizgowych. Ten proces polega na mechanicznym usunięciu – zeszlifowaniu części powierzchni profilu dla zabezpieczenia lepsze adhezji, wykończenia estetycznego albo przygotowania do dalszego procesu produkcji, na przykład podklejania, flokowania itp.

Niektóre z tych usług są wykonywane automatycznie. W większości przypadków trzeba je jednak zamówić i wyspecyfikować wymagania podczas postępowania ofertowego.

Oferta cenowa