Tesnenia z termoplastov (TPE, TPV)

Termoplastické, modifikovateľné tesnenia s možnosťou širokej škály vlastností.

tpe_profily1

POPIS PRODUKTU

Popis a použitie

Tesnenia z termoplastov sú špeciálnym druhom tesnení, ktoré zaraďujeme do tejto skupiny ako napr. tesnenia plastových a drevených okien rôznych výrobcov (EURO a pod.), ktoré v dostatočnej miere nahrádzajú silikónové tesnenia. Plastické zmesi sú modifikované kaučukovými prímesami, ktoré dávajú týmto tesneniam veľmi široké možnosti použitia – naprieč všetkým odvetviami hospodárskej činnosti.

Vlastnosti

Majú veľmi dobré vlastnosti trvalej deformácie a odolnosť voči poveternostným vplyvom v rozmedzí teplôt -40 °C až + 70 °C. Taktiež sa vyznačujú dobrými fyzikálnom-mechanickými hodnotami.

Prevedenia

Tesnenia z termoplastov sú vyrábané v niekoľkých základných tvaroch, buď ako štvorec, obdĺžnik, kruhové tesnenie, medzikružia alebo tvary špeciálne.

Materiálový základ

V súčasnosti sa vyrábajú z materiálu na báze TPE mernej hmotnosti okolo 1,2 g/cm3 a tvrdosti od 30 do 60 °ShA.

Technická dokumentácia

Súbory na stiahnutie:

Katalóg tesnení z termoplastov

UKÁŽKY PROFILOV

Tesnenia z termoplastov (TPE, TPV)

Termoplastické, modifikovateľné tesnenia s možnosťou širokej škály vlastností.

tpe_profily1

POPIS PRODUKTU

Popis a použitie

Tesnenia z termoplastov sú špeciálnym druhom tesnení, ktoré zaraďujeme do tejto skupiny ako napr. tesnenia plastových a drevených okien rôznych výrobcov (EURO a pod.), ktoré v dostatočnej miere nahrádzajú silikónové tesnenia. Plastické zmesi sú modifikované kaučukovými prímesami, ktoré dávajú týmto tesneniam veľmi široké možnosti použitia – naprieč všetkým odvetviami hospodárskej činnosti.

Vlastnosti

Majú veľmi dobré vlastnosti trvalej deformácie a odolnosť voči poveternostným vplyvom v rozmedzí teplôt -40 °C až + 70 °C. Taktiež sa vyznačujú dobrými fyzikálnom-mechanickými hodnotami.

Prevedenia

Tesnenia z termoplastov sú vyrábané v niekoľkých základných tvaroch, buď ako štvorec, obdĺžnik, kruhové tesnenie, medzikružia alebo tvary špeciálne.

Materiálový základ

V súčasnosti sa vyrábajú z materiálu na báze TPE mernej hmotnosti okolo 1,2 g/cm3 a tvrdosti od 30 do 60 °ShA.

Technická dokumentácia

Súbory na stiahnutie:

Katalóg tesnení z termoplastov

UKÁŽKY PROFILOV