Polyethylen (LDPE, HDPE)

Ddobrá chemická odolnosť, výborné kĺzne vlastnosti, veľmi nízka zasiakavosť, nízka permeabilita pre plyny a pary.

Rozsah tvrdosti Shore A40 až 60
Pevnosť v ťahu N / mm2
ťažnosť%
pružnosť
Rozdiel tlakovej deformácie
Odolnosť proti oderu
teplotný rozsah
využiteľnosti ° C
Krátkodobo ° C
Odolnosť proti ozónu
Odolnosť proti starnutiu
Odolnosť proti vode do + 80 ° C
Odolnosť proti lúhu do + 80 ° C
priepustnosť plynu
Odolnosť proti benzínu
Odolnosť proti benzolu
Odolnosť proti minerálnym olejom a tukom
Odolnosť proti kyselinám
Vhodnosť pre spojenie s kovmi
Vhodnosť pre potraviny