Polietylen (LDPE, HDPE)

Polietylen (LDPE, HDPE) dobra odporność chemiczna doskonałe właściwości ślizgowe bardzo mała nasiąkliwość mała przepuszczalność dla gazów i par

Zakres twardości Shore A.40 do 60
Wytrzymałość na rozciąganie N / mm2
wydłużenie%
Sprężystość
Zakres odkształceń pod ciśnieniem
Odporność na ścieranie
Zakres temperatur
zastosowania ° C
Krótkotrwała ° C
Odporność na ozon
Odporność na starzenie się
Odporność na działanie wody do + 80 ° C
Odporność na ługi do + 80 ° C
Nieprzepuszczalność gazu
Odporność na benzynę
Odporność na benzol
Odporność na oleje mineralne i tłuszcze
Odporność na kwasy
Przydatność do połączenia z metalami
Przydatność do kontaktu z artykułami spożywczymi