Projekt "Automatizace výrobního procesu ve společnosti MAJK s.r.o."

Příjemce:
MAJK s.r.o., Heľpa 1108, 976 68 Heľpa.

Místo realizace:
Heľpa

Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti MAJK s.r.o., a to prostřednictvím implementace prvků Průmyslu 4.0 do výrobního procesu. Předmětem je pořízení nové automatizované linky na vytlačování pryže s doplňkovým vstřikovacím strojem na výrobu mikroporézních profilů a pryžových výrobků. Uvedením linky do provozu bude dosaženo automatizace a digitalizace výrobního procesu pro sledování kvality a stavu výroby a pro optimalizaci výrobních procesů.

Nevratný finanční příspěvek: max. až 436 823,5 EUR

Informace o Operačním programu Integrovaná infrastruktura 2014-2020 naleznete zde. www.opii.gov.sk

Mezikus: