TPV

Skrót dla polimerów termoplastycznego elastomeru (TPE), które swoimi właściwościami elastomerowymi są najbliższe termoutwardzalnej gumie EPDM, która łączy właściwości gumy wulkanizowanej z właściwościami termoplastów.