właściwości ślizgowe

Pojęcie stosowane do definiowania właściwości uszczelnienia, mówiąc wprost określa, czy profil będzie się lepiej/gorzej ślizgać.