PCV twarde

Polichlorek winylu bez zmiękczenia plastyfikatorami