Pireli

Typ uszczelki ze wzmocnieniem metalowym, inna nazwa Uszczelek z Metalowym Wzmocnieniem.