przyczepność powierzchni – naprężenie

Adhezja to zdolność materiału (zwłaszcza dwóch różnych materiałów) do sklejania się ze sobą. Dokładniej można to zdefiniować jako siłę adhezji, międzycząsteczkowe przyciąganie siły chemicznej i fizycznej na powierzchniach granicznych nierówności i porów materiałów