povrchová adhézia – napätie

Priľnavosť je schopnosť materiálu (predovšetkým dvoch rozdielnych materiálov) spolu priľnúť. Presnejšie ju možno definovať ako sila priľnavosti, medzimolekulárna príťažlivosť chemickej a fyzikálnej sily na styčných plochách v nerovnostiach a póroch materiálov