ASTM

Anglická skratka pre: American Society for Testing and Materials, slovensky: Americká spoločnosť pre testovanie. Spoločnosť hodnotí gumené materiály a skúšobné metódy pre rôzne automatické a mechanické aplikácie.