ASTM

Angielski skrót oznaczający: American Society for Testing and Materials, po słowacku: Amerykańskie stowarzyszenie badań materiałów. Stowarzyszenie bada materiały gumowe i ocenia metody badawcze dla różnych aplikacji automatycznych i mechanicznych.