Butanol

Butanol jest alkoholem o wzorze sumarycznym C4H9OH. Tworzą go cztery izomery: n-butanol, sec-butanol, terc-butanol i izobutanol. Te izomery mają różne właściwości chemiczne i fizyczne, ale wszystkie są rozpuszczalne w wodzie. Podobnie jak większość alkoholi również butanol jest trujący.