MPP

Termin uogólniony dla profili mikroporowatych (Profile M-microPorous). Zobacz, aby uzyskać więcej informacji w tej sekcji .