MPP

Pojem zovšeobecnený pre mikroporézne profily (M-ikroPorézne Profily). Bližšie informácie nájdete v tejto časti.