niepalne

Definiuje właściwości materiału i jego reakcję na ogień.