nehorľavé

Definuje vlastnosť materiálu a jeho reakciu na oheň .