Tolerancja

Pod tym pojęciem w produkcji wyrobów gumowych rozumie się odchylenie / odstępstwo od zdefiniowanych wymiarów.