TSKV

Wyrób zawierający metalowe wzmocnienie – na długości: Uszczelka z Metalowym Wzmocnieniem.