TSKV

Výrobok obsahujúci kovovú výstuž – v dlhšom tvare: Tesnenie S Kovovou Výstužou.