Uszczelka NBR

Jest wyrobem wykonanym z gumy przystosowanej do kontaktu z olejami i innymi produktami ropopochodnymi.