Tesnenie z NBR

Je výrobok vyrobený z gumy vhodnej do styku s olejmi a inými ropnými produktami.