Starnutie polymérov

 

Vplyv mikroorganizmov

Bežné polyméry sú proti pôsobeniu mikroorganizmov (baktérií, plesní i živočíchov) obvykle odolné (sú však známe prípady, keď diel z PVC uložený v zemi rozhrýzli hlodavcami). Napádané môžu byť polyméry prírodného pôvodu alebo môžu byť porušované niektoré prísady bežných polymérov (napr. zmäkčovadlá, farbivá, mazivá, prírodné materiály a pod.). Biologická korózia je rozšírená predovšetkým u mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) alebo fenoplastov, u ktorých je používaná ako plnivo drevitá múčka (najmä na rezných plochách výrobku, kde je obnažené plnivo). Treba tiež ale spomenúť, že je snahou v súčasnej dobe vyvíjať aj také polyméry, ktoré by sa po konci svojho upotrebenia rozložili buď pôsobením UV žiarenia alebo bežnými pôdnymi organizmami (napr. špeciálnymi spôsobmi kompostovania). Existujú napr. prírodné polyméry (tzv. biopolyméry) na báze škrobu (najznámejším je kyselina polymliečna PLA), ktoré sú biologicky rozložiteľné. Vyvinuté boli aj syntetické polyméry, ktoré sa porušia baktériami. Tieto polyméry sú zatiaľ často cenovo veľmi náročné, svoje uplatnenie nachádzajú najmä v obalovom priemysle.
 

Zdroj: https://publi.cz/books/180/16.html