o-krúžky

Termín používaný pre tesnenia kruhového prierezu, ktorý je možné vyrobiť buď extrúziou, lisovaním alebo vyrezávaním.