tvrdosť Shore A

Hodnota tvrdosti merania profilov alebo výrobkov v škále A. Tiež definuje skúšobné metódy.