tvrdosť Shore D

Hodnota tvrdosti merania profilov alebo výrobkov v škále D. Tiež definuje skúšobné metódy prevažne v tvrdých materiáloch (neohybných nar. Tvrdé PVC)