Vážený obchodný partner,

dovoľujem zaslať dotazník spokojnosti zákazníkov za rok 2020, vzhľadom k tomu, že Vaša spoločnosť  dosiahla  za rok 2021 obrat, ktorý pokladáme z hľadiska  kritérií na posúdenie za relevantný.

V prípade, že namiesto prieskumu formou dotazníka by ste radšej uvítali osobné stretnutie, alebo telefonicky rozhovor prosíme uveďte nám túto požiadavku v dotazníku. Veľmi radi Vás za týmto účelom oslovíme.