Extrúzia, extrúdovanie

Proces výroby tesnení, spočívajúci vo vytlačení požadovaného tvaru cez vytlačovací nástroj – hubicu.