flock

Materiál, ktorý sa nanáša okrem iného aj na profilové tesnenia na zabzepečenie ako estetických tak funkčných vlastností.