forma

Vytlačovací nástroj používaný pri technológií lisovania.